Bài Báo

Sáu trong số các cửa hàng trực tuyến của tôi không thành công. Một đã không. Đây là những gì tôi đã học được.

5 năm trước khi tôi mới bắt đầu bán hàng trên mạng , tất cả những gì tôi muốn là một người cố vấn để giúp tôi đạt được thành công.Thật không may, với mức lương 30 nghìn đô la của tôi và mức lương trung bình cao ngất ngưởng của những người cố vấn năm con số, tôi biết mình không thể mua nổi.

Vì vậy, tôi phải học cách thành công trong khó khăn (và siêu chậm ) đường. Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc học hỏi kinh nghiệm.

Về cơ bản, đây là những gì tôi muốn nói với bản thân 25 tuổi, đôi mắt sáng của mình nếu tôi có thể quay ngược thời gian.^