Bài Báo

Cách bán hàng trên Shopify: 13 cách bán hàng trên Shopify

Khoảnh khắc trọng đại của bạn cuối cùng cũng ở đây. Bạn vừa hoàn thành xây dựng cửa hàng của bạn và hiện đang tìm cách học cách bán hàng trên Shopify. Hôm nay, bạn có thể bắt đầu từ con số 0 (tất cả chúng ta đều vậy). Nhưng hãy xây dựng những nền tảng phù hợp để vài tháng nữa, bạn sẽ là chủ nhân tự hào của một Cửa hàng Shopify .

^